Skip to main content

Küsi keelenõu

Ajakohast keeleinfot leiad Sõnaveebist, EKI sõnastikest ja EKI teatmikust.

Keelenõuvakast  leiad vastuseid juba esitatud küsimustele. Keeleabi võid leida ka EKI väljaannetest.

Meie anname keeleküsimustes n-ö esmaabi, mis ei asenda keeleekspertiisi ega keeleteaduslikku uurimust. Me ei paku keeletoimetamise teenust. Kui sul on rohkelt teksti toimetamisega seotud küsimusi, soovitame pöörduda keeletoimetaja poole, kelle leidmiseks saad soovi korral abi küsida Eesti Keeletoimetajate Liidult.

Keelenõu andes juhindume rahvusvahelisest keelenõustamise standardist.

Milliste küsimustega meie poole pöörduda?

Anname nõu eesti keele normingu ja kasutuse kohta järgmistel teemadel: 

 • õigekiri (suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid, nimede õigekiri jne),
 • vormimoodustus (sõnade käänamine ja pööramine),
 • sõnamoodustus,
 • sõnatähendused,
 • terminiküsimused,
 • nimeküsimused,
 • lausestus, sõnastus jm.

Millistele küsimustele me vastata ei saa?

 • Keelepoliitikat puudutavaid küsimusi soovitame küsida Haridus- ja Teadusministeeriumist.
 • Keeleseaduse rikkumist puudutavaid küsimusi soovitame küsida Keeleametilt. Ettekirjutusi keele kohta avalikus ruumis, meedias või ametisuhtluses teeb Keeleamet.
 • Küsimustega, mis puudutavad kitsalt võõrkeeli, palume pöörduda võõrfiloloogide poole.
 • Küsimustega, mis puudutavad eesti keele kui teise keele õpet, palume pöörduda keeltekoolide või meie keeleõppe arendamise osakonna poole.
 • Keeleekspertiisi puhul lähtume põhimõttest, et eksperdiarvamust ei anta küsimustes, mis on kohtus arutlusel või tõenäoliselt võivad sinna jõuda, juhul kui küsijaks on üks vaidlev pool. Niisugusel juhul tehakse ekspertiisi vaid kohtu (või vaidluse suhtes neutraalse vahekohtu) esitatud küsimuste alusel. Keeleekspertiis on tasuline.

Kui küsid telefoni teel

 • saad vastuse kiiremini
 • keelenõustajal on võimalik sinu küsimust täpsustada ja arutada, sest sageli on vastuse andmisel vajalik teada konteksti, milles küsimus tekkis

Kui küsid veebivormi kaudu

 • veebipäringule ei saa lisada manuseid
 • päringu pikkus on kuni 2000 tähemärki
 • soovitame alati lisada konteksti, millega seoses küsimus tekkis, näiteks kas tegu on ilukirjandustõlke, restoranimenüü või ametijuhendiga

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!