Skip to main content

Hõimurahvaste programm

Soome-ugri keelesugulus ja soomeugrilisuse mõtestamine on eesti keele, eestlaste rahvusliku identiteedi ja kultuurilise eneseteadvuse lahutamatu osa. Hõimurahvaste programmiga toetame hõimurahvaste keelte ja kultuuride järjepidevust ja jätkusuutlikkust. Meie eesmärk on teadus-, arendus, kultuuri- ja haridustegevuse kaudu aidata kaasa hõimurahvaste keelte kasutusala laiendamisele, kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, uurimisele ja vahendamisele; teaduselu populariseerimisele ning rahvusvahelise koostöö soodustamisele.

Hõimurahvad on selles programmis soome-ugri (liivi, vadja, lüüdi, isuri, ingerisoome, karjala, vepsa, saami, ersa, mokša, mari, udmurdi, komi, handi, mansi) ning samojeedi (neenetsi, eenetsi, nganassaani ja sölkupi) keelt ja kultuuri kandvad riigita rahvad.

Riiklik abiprogramm Uurali põlisrahvaste keelte ja kultuuride toetuseks käivitati Soome riigi vastava programmi eeskujul ja Fenno-Ugria Asutuse eestvedamisel 1998. aastal. Praegu on käimas V hõimurahvaste programm „Hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetus 2021–2027″.


Hoolimine teistest ja teadmine, et minust hoolitakse, annab tähenduslikkuse inimsuhetele, tööle, tegelikult elule tervikuna. Sellel printsiibil toimib ka hõimurahvaste programm: aidates kaasa hõimurahvaste kultuuripärandi hoidmisele ja kestmisele, saame mõtestada soomeugrilisust. See on ju eesti keele ja kultuurilise eneseteadvuse lahutamatu osa. 

Marika Alver, hõimurahvaste programmi koordineerija

Toetused


Auhinnad

  • Helin Kask – esimees, Haridus- ja Teadusministeerium, keelepoliitika osakonna nõunik
  • Tiina Laansalu – aseesimees, Eesti Keele Instituut, keeleajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonna juhataja
  • Liisa Ojaveer – Haridus- ja Teadusministeerium, EL ja rahvusvahelise koostöö valdkonna nõunik
  • Maarja Lillak – Haridus- Teadusministeerium, teadus-ja arenduspoliitika osakonna peaekspert
  • Anne-Ly Reimaa – Kultuuriministeerium, kultuurilisuse mitmekesisuse osakonna lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht
  • Anneli Vilu – Kultuuriministeerium, kommunikatsiooni- ja rahvusvahelise koostöö osakonna rahvusvahelistumise nõunik
  • Ly Metsis – Välisministeerium, Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia osakonna nõunik

Lähem info programmi kohta:

Marika Alver
hõimurahvaste programmi koordineerija
marika.alver@eki.ee
+372 617 7517, +372 5552 9199

Programmi tegevust korraldab 2021. aastast Eesti Keele Instituut, kommunikatsiooni aitab korraldada programmi eelmine haldaja Fenno-Ugria Asutus.

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!