Skip to main content

Ettevõtetele

Ametikirja ABC

 • Sihtgrupp: sekretärid, asjaajajad, juhiabid, assistendid ja kõik teised, kes oma töös ametikirju koostavad.
 • Maht: 4 akadeemilist tundi 
 • Aeg: tellijaga kokkuleppel
 • Koht: tellija ruumides või veebis
 • Tulemus: koolituse lõpetanu oskab kirjutada heakeelseid ametikirju, tunneb ära veaohtlikke kohti ja teab, kust leida keeleabi.

Kuidas kasutada koma?

 • Sihtgrupp: kõik, kes tegelevad tekstide koostamisega ja kellele korrektne eesti keel on töös vajalik.
 • Maht: 3 akadeemilist tundi 
 • Aeg: tellijaga kokkuleppel
 • Koht: tellija ruumides või veebis
 • Tulemus: koolituse lõpetanu omab ülevaadet koma kui kirjavahemärgi funktsioonidest, on tuttav põhimõtetega, millele koma kasutamine eesti keeles toetub, ja oskab vältida peamisi komavigu.

Rasked kohad lausestuses

 • Sihtgrupp: kõik, kes tegelevad tekstide koostamisega ja kellele korrektne eesti keel on nende töös vajalik.
 • Maht: 4 akadeemilist tundi
 • Aeg: tellijaga kokkuleppel
 • Koht: tellija ruumides või veebis
 • Tulemus: koolituse käigus tutvutakse ortograafia, kokku- ja lahkukirjutamise ning arvude ja lühendite kirjutamise reeglitega, õpitakse omandatud teadmiste abil korrektseid tekste looma.

Rasked kohad vormimoodustuses

 • Sihtgrupp: ettevõtete turundus- ja kommunikatsiooniosakondade töötajad, sisutekstide loojad, reklaamikirjutajad.
 • Maht: 2–4 akadeemilist tundi
 • Aeg: tellijaga kokkuleppel
 • Koht: tellija ruumides või veebis
 • Tulemus: koolituse käigus tutvutakse oma- ja võõrsõnade käänamise ja pööramise reeglitega, samuti ees- ja perekonnanimede käänamise reeglitega ja õpitakse omandatud teadmiste abil tekste koostama.

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!