Skip to main content

Haridusasutustele

Eesti keele omandamise toetamine mitmekeelses klassis

 • Sihtgrupp: üldhariduskoolide aineõpetajad ja kutsekoolide üldainete õpetajad
 • Maht: 6 akadeemilist tundi
 • Koolitused toimuvad
  • Tallinnas 21. augustil
  • Tartus 23. augustil
 • Tulemus: koolitus toetab õpetajat vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel ning hoiakute kujundamisel mitmekeelses klassis õppetegevuse korraldamisel.

Eesti keele omandamise toetamine mitmekeelses klassis

 • Sihtgrupp: klassiõpetajad
 • Maht: 6 akadeemilist tundi
 • Koolitused toimuvad
  • Tallinnas 14. juunil, 22. augustil
 • Tulemus: koolitus toetab õpetajat vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel ning hoiakute kujundamisel mitmekeelses klassis õppetegevuse korraldamisel.

Eesti keele omandamine mitmekeelses rühmaruumis

 • Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad
 • Maht: 6 akadeemilist tundi
 • Koolitused toimuvad
  • Narvas 22. augustil
  • Tallinnas 26. augustil
 • Tulemus: koolitus toetab õpetajat vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel ning hoiakute kujundamisel mitmekeelses rühmas õppetegevuste korraldamisel.
Vaata lisaks

Emakeeleõpetajate teabepäev

 • Sihtgrupp: üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste emakeeleõpetajad, koolijuhid jt.
 • Maht: 5 akadeemilist tundi
 • Aeg: sügis (aeg täpsustub)
 • Koht: veeb
 • Tulemus: teabepäeval osaleja saab ülevaate eesti keelt puudutavatest olulisematest uudistest.

Keelehooldeloengud üldhariduskoolide õpetajatele

 • Sihtgrupp: üldhariduskoolide kõigi ainete õpetajad.
 • Maht: 2–3 akadeemilist tundi
 • Aeg: tellijaga kokkuleppel
 • Koht: tellija ruumides või veebis
 • Tulemus: keelehooldeloengul osaleja saab ülevaate, millised on raskemad kohad õigekirjas, kuidas oma töös kasutada keelehooldeallikaid ja millal pöörduda keelenõuande poole.

Sõnaveeb keeleõpetaja abilisena

 • Sihtgrupp: üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, lasteaedade ja keeltekoolide eesti keele kui teise keele õpetajad, koolijuhid ja haridustehnoloogid.
 • Maht: 3 akadeemilist tundi
 • Koht: veebis
 • Tulemus: seminaril osaleja saab ülevaate Sõnaveebi ja Keeleõppija Sõnaveebi võimalustest keeleõppijatele harjutusvara loomisel ja mitmete õpperakenduste kasutamisest õppetöös.

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!