Skip to main content

Teadustulemused

Teadus- ja arendustegevuse tulemusi saab jälgida läbi erinevate näitajate. Kõige levinumaks teadusväljundiks on publikatsioonid, sealhulgas eelretsenseeritavad teadusartiklid.  

EKI on kõikide Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) klassifikaatorite lõikes avaldanud viimasel viiel aastal kokku 790 publikatsiooni. See arv hõlmab nii eelretsenseeritavaid teaduspublikatsioone, monograafiaid, peatükke kogumikes, versioneeritud keeleressursse (nt sõnastikud), konverentsikogumikke, populaarteaduslikke väljaandeid kui ka muud loomet.

2023. aastal avaldasid EKI töötajad kokku 177 publikatsiooni, sealhulgas 

  • 22 eelretsenseeritavat teadusartiklit, millest 20 olid kõrgetasemelised e vastavad ETISe klassifikaatorile 1.1; 
  • 3 teaduslikku monograafiat;
  • 2 doktoritööd;
  • 3 peatükki rahvusvaheliselt hinnatud kirjastustes välja antud kogumikes; 
  • 21 EKI tegevuse spetsiifilist väljaannet (sõnastike versioonid, andmebaasid, keeleressursid). 

EKI teadustöö on populaarne ja ühiskonnas laia kõlapinnaga. 2023. aastal oleme avaldanud

  • 45 populaarteaduslikku artiklit, valdavalt laiatarbemeedias (ETISe 6.3);
  • 56 eri formaadis väljaannet või publikatsiooni, mis varieeruvad raadiosaadetest kõikvõimaliku muu keeleteaduse populariseerimiseni (ETISe 6.7). 

Põhjalikuma ülevaate EKI teadusprofiilist leiab ETISest.

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!