Skip to main content

Teadus- ja arendustegevusest

Eesti Keele Instituut on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis uurib tänapäeva eesti keelt ja selle ajalugu, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli ning arendab keeletehnoloogilisi lahendusi.

Eesti Keele Instituudi riiklikud ülesanded toetuvad meie korraldatud alus- ja rakendusuuringutele:

  • rahvuskultuurile oluliste eesti keele sõnaraamatute koostamine;
  • avalik tasuta keelenõuanne (sealhulgas nime- ja termininõuanne);
  • üleriigilise terminitöö koordineerimine;
  • teenused erivajadustega inimestele (sealhulgas kõnetehnoloogia, viipekeele sõnastik);
  • e-teenused keeleõppijatele (eri keeletasemetele mõeldud õppesõnaraamatud);
  • keelearhiivide hoidmine ja arendamine.

EKI on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, olles läbinud korralise evalveerimise aastal 2017. Tutvu hindamisraportiga.

Tänapäeva humanitaarteaduste kontekstis tähendab teaduspõhisus eri meetoditega saadud tulemuste aktsepteerimist. See julgustab kahtlema ja oma seisukohti ajakohastama. Keeleinimestelt eeldab teaduspõhisus laialdast lugemust, pühendumist ja võimekust viia teooria praktikasse, et luua uut tüüpi keelekirjeldusviise.  

Jelena Kallas, vanemarvutileksikograaf-projektijuht

Teadus- ja arendustegevust kui valdkonda reguleerib Eestis teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (TAKS) ning strateegilised sihid seab teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE arengukava).

Oleme liitunud ka hea teadustava kokkuleppega.

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!