Skip to main content

Eesti keele kui teise keele õpetaja tööriistad 2020

Tööriistakast sisaldab kolme komponenti: keeleoskustasemetega märgendatud sõnavaraloendid, grammatiline profiil ja teksi sõnavara hindamise tööriist. Need on abiks keeleõppespetsialistidele kursuste kavandamisel ning õppematerjalide, harjutusvara...
rakendus Kasuta

Emotsioonidetektor

Kirjaliku teksti ortograafiliste lõikude positiivsuse, negatiivsuse ja neutraalsuse tuvastaja, nii statistilisel kui ka leksikonipõhisel meetodil.
rakendus, tarkvara Kasuta

UDPipe’i parser

Närvivõrkudel põhinev morfosüntaktiline parser, mis on treenitud Universal Dependencies (UD) kujul eesti keele puudepangal. Kasutatav ka EstNLTK Pythoni teegi kaudu.
demo, tarkvara, API Kasuta

EstNLTK Pythoni teek

EstNLTK pakub eestikeelsete tekstide töötlemiseks vajalikke funktsioone, teiste seas lõikude, lausete ja sõnade tokeniseerimist, morfoloogilist analüüsi, nimeüksuste tuvastamist.
tarkvara Kasuta

Stanza parser

Närvivõrkudel põhinev morfosüntaktiline parser, mis on treenitud Universal Dependencies (UD) kujul eesti keele puudepangal. Kasutatav ka EstNLTK Pythoni teegi kaudu.
rakendus, tarkvara Kasuta

Vabamorf

Vabavaraline morfoloogiatarkvara eesti keelele. Vabamorf kuulub ka EstNLTK Pythoni teegi koosseisu ning enamikul kasutusjuhtudel on soovitatav kasutada Vabamorfi tarkvara läbi nimetatud teegi.
rakendus, tarkvara Kasuta

Nimeolemite tuvastaja

Eestikeelsel BERT keelemudelil baseeruv nimeolemite tuvastaja võimaldab tekstist leida sõnu või fraase, mis sisaldavad pärisnimesid.
demo, tarkvara, API Kasuta

TEXTA Toolkit

Avatud lähtekoodiga tekstianalüütika töövahend vabatekstiliste (suur)andmetega tutvumiseks ja nende analüüsimiseks, võimaldades näiteks tekstide klassifitseerimist ja neist informatsiooni eraldamist.
rakendus, tarkvara Kasuta

Viitesuhete lahendamise süsteem

Masinõppepõhine süsteem, mis tuvastab automaatselt pronominaalseid viitesuhteid eesti keeles. Süsteem on kasutatav ka EstNLTK Pythoni teegi kaudu.
tarkvara Kasuta