Skip to main content

20. muutuva keele päev

Keel püsib läbi muutumise ja annab püsivalt põhjust oma muutumise üle arutleda – juba kahekümnendat sügist toimub muutuva keele teemapäev.

Teemapäevale 22. novembril 2024 Tartu Ülikoolis on oodatud ettekanded teemadel nagu näiteks

  • varieerumine ja muutused grammatikas, sõnavaras, semantikas, pragmaatikas
  • grammatiseerumine, leksikaliseerumine, pragmatiseerumine
  • muutused ja varieerumine registrites ja tekstiliikides
  • keelte ja registrite tekkimine/hääbumine
  • keelte ja keelevariantide vahelised mõjutused
  • tüpoloogilised ja areaalsed muutused keeltes
  • keelehoiakute dünaamika ja mõju
  • keelekorralduse, -õpetuse, -keskkonna, -kasutuse jm valdkondade vahelised suhted ja mõjutused
  • keele omandamine esimese/teise keelena
  • keele roll ja muutumine suurtel keelemudelitel põhinevate rakenduste ajastu alguses

Ootame ka pilguheite nii muutuva keele päevadele kui ka muu keele-elu dünaamikale 21. sajandil.

Seminari töökeeled on eesti ja inglise keel. Töö toimub nii üldsektsioonis kui ka töötubades. Ettepanekud töötubade korraldamiseks (kuni 8 ettekannet töötoas) palume saata 4. oktoobriks, ettekannete teesid 25. oktoobriks korraldustoimkonna liikmele Nele Karolin Teivale aadressil nele.teiva@ut.ee . Teeside vastuvõtmisest teatame 1. novembriks.

Korraldajad: Helle Metslang, Ilona Tragel, Reili Argus, Nele Karolin Teiva