Skip to main content

Eesti-soome sõnaraamat (2019)

Eesti-soome sõnaraamatus on umbes 39 000 märksõna ja väljendit. See on koostatud koostöös Soome Kotimaisten Kielten Keskusega.
Kasuta

Soome-eesti suursõnaraamat (2017)

Tänapäevaseid sõnu ja väljendeid hõlmav sõnaraamat sisaldab üle 90 000 märksõna ja rohkelt näiteid koos tõlgetega. Koostatud koostöös Soome Kotimaisten Kielten Keskusega.
Kasuta

Inglise-eesti masintõlkesõnastik

Hetkel on sõnastikus umbes 90 000 ingliskeelset sõna ja püsiühendit.
täieneb pidevalt Kasuta

Eesti-ukraina sõnastik (2022)

Sõnastikus on 11 000 ukraina tõlkevastet, ukraina keelde on tõlgitud suur hulk eesti näitelauseid.
Kasuta

Eesti-läti sõnaraamat (2015)

Abivahend tõlkijaile ja kõigile, kes soovivad omandada eesti või läti keelt. Sõnaraamatu eesmärk on kajastada eesti sõnade tähendust, kasutamist ja läti keelde tõlkimise võimalusi. Sisaldab rohkem kui 40 000 märksõna.
Kasuta

Läti-eesti sõnaraamat (2015)

Sõnaraamatus on üle 40 000 läti märksõna, mille valikul on lähtutud põhimõttest, et kajastatud sõnavara oleks päevakohane ning et lisaks põhisõnavarale oleks esindatud ka sagedamini kasutatavad erialasõnad, kõnekeel ning släng. Sõnaraamat ...
Kasuta

Eesti-vene sõnaraamat (2019)

Sõnaraamat on koostatud aastatel 1997–2019. Sõnastik sisaldab u 70 0000 eesti märksõna, sh eesti kirjakeele põhisõnavara ja hulgaliselt termineid. Kõikidele märksõnadele ja nende vene vastetele on lisatud grammatiline info. Artiklite mahukama o...
Kasuta

Vene-eesti sõnaraamat (2000)

Sõnaraamat on 1984–1994 ilmunud 4-köitelise vene-eesti sõnaraamatu täiendatud ja kohandatud veebiväljaanne. Sõnastik sisaldab 74 000 märksõna, hulgaliselt sõnaühendeid ja näitelauseid, sõnamuutmistabeleid, lisaks üldkeelele ka oskussõnavar...
Kasuta

Eesti-vene sõnaraamat. Эстонско-русский словарь I–V (1997–2009)

Sisaldab hulgaliselt sõnaühendeid ja näitelauseid, sõnamuutmistabeleid, lisaks üldkeelele ka oskussõnavara.
Kasuta

Ungari-eesti sõnaraamat (2010)

Sõnaraamatus on ligi 42 000 märksõna ning rohkelt kontekstinäiteid koos tõlgetega. Ungari märksõnadele on lisatud grammatiline info.
Kasuta

Eesti-norra sõnaraamat (1998)

Sõnastik sisaldab umbes 19 000 eesti ja 21 000 norra märksõna, seega kokku umbes 40 000 märksõna, millele on lisatud grammatilised andmed ja hulgaliselt näiteid sõnade kasutamise kohta.
Kasuta

Norra-eesti sõnaraamat (1998)

Sõnastik sisaldab umbes 19 000 eesti ja 21 000 norra märksõna, seega kokku umbes 40 000 märksõna, millele on lisatud grammatilised andmed ja hulgaliselt näiteid sõnade kasutamise kohta.
Kasuta

Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik (2019)

Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik on koostatud hiinlasest eesti keele õppijale, samuti võiks sellest abi olla kõigile hiina keele huvilistele. Sõnaraamat sisaldab umbes 5000 eesti keele olulisemat, nn eesti keele põhisõnavara hulka kuuluvat sõna...
Kasuta

Baltisaksa sõnaraamat (2019)

Sõnastik sisaldab umbes 43 000 märksõna.
Kasuta

Eesti viipekeele – eesti keele veebisõnastik (2014)

Sõnastik on koostatud "Eesti keele põhisõnavara sõnastiku" (2014) baasil, lisatud on eesti viipekeele vasted.
Kasuta

Eesti viipekeele õigusmõisted (2019)

Sõnastik hõlmab 200 õigusterminit koos sisuseletuse ja näidislausega nii eesti keeles kui ka eesti viipekeeles.

Eesti-vene õpilase ÕS (2011)

Sõnastik on mõeldud eelkõige vene emakeelega või vene keele põhjal eesti keele õppijale.
Kasuta

Liivi-saksa sõnaraamat (1861)

Anders Johan Sjögreni alustatud ja Ferdinand Johann Wiedemanni jätkatud ning lõpetatud liivi-saksa sõnaraamatu veebiversioon.