Skip to main content

Keeleõppija Sõnaveeb

Mitmekeelne sõnastik algajale ja edasijõudnud eesti keele õppijale (eeskätt A2 ja B1 keeleoskustase).
Kasuta

Piltsõnastik

EKI piltsõnastik on abivahend nii algtasemel kui ka edasijõunud keeleõppijale. Piltsõnastiku abil saab õppida eesti, vene ja ukraina keelt temaatiliste piltide kaudu.
Kasuta

Eesti keele põhisõnavara sõnastik (2014)

Sõnastik algajale ja edasijõudnud eesti keele õppijale (eeskätt A2 ja B1 keeleoskustase). Sisaldab 5000 kõige olulisemat eesti keele sõna.

Eesti keele naabersõnad (2019)

Sisaldab 10 000 kõige sagedasema eesti keele sõna kõige sagedamaid naabersõnu ehk kollokatsioone.
Kasuta

Eesti keele sihitisesõnastik 2019

Sihitisesõnastik on koostatud eeskätt edasijõudnud eesti keele õppijale (B2 ja C1 keeleoskustase). Sõnastik annab kasutajale infot selle kohta, millised tegusõnad nõuavad alati osastavas käändes sihitist ning millistega on võimalik nii osastavas...
Kasuta